Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2012

cocodreams
5032 2886
Reposted fromHOLLYWOODDOLL HOLLYWOODDOLL viamahre mahre
cocodreams
cocodreams
7891 ca78 500
Travelettes
Reposted fromcuilwarthien666 cuilwarthien666 viaSayid Sayid

March 10 2012

cocodreams
Jestem mocno osadzony w nicości, w swojego rodzaju niebycie, i akceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej. Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej, mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono mnie w spokoju.
— Charles Bukowski
cocodreams
Reposted fromtwice twice
cocodreams
Reposted fromtwice twice
cocodreams
2479 31d4
Reposted fromszczesciarz szczesciarz viaSayid Sayid
cocodreams
4094 553c
jobs
Reposted fromnintendoseth nintendoseth viaSayid Sayid
cocodreams

March 07 2012

cocodreams
Reposted fromQcon Qcon viarysuj rysuj
cocodreams
Zawsze byłam spragniona miłości. Chociaż raz chciałam tego doświadczyć - doznać wiele miłości. Tyle, żeby powiedzieć, już wystarczy, jestem syta, dziękuję.
                                                                                                                                  Norwegian Wood
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viarysuj rysuj
cocodreams
Nie jesteś dziwna. Tylko jeszcze się nie zdefiniowałaś.
— Haruki Murakami
Reposted fromtashi tashi viarysuj rysuj
cocodreams
Reposted fromtwice twice viarysuj rysuj
cocodreams
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaiamme iamme
cocodreams
Reposted fromcouples couples
cocodreams
Reposted fromcouples couples
cocodreams
"Grzesiek nawet tu nie znalazł pocieszenia."
Reposted fromleonelle leonelle viagone gone
cocodreams
Nieudana miłość to nie jest nieudane życie.
— A. Osiecka
cocodreams
Reposted fromwanad wanad viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
cocodreams
Kobieta nie chce mężczyzny spolegliwego, nie potrzebuje kogoś, kto będzie jej pieskiem, chce faceta, który będzie wiedział, czego chce, będzie zdecydowany i odważny. Kobieta nie wchodzi w związek po to, by być matką, ale po to, by być kobietą - i być czasem zmuszoną do uległości. Jeżeli mężczyzna, z którym jest, nie potrafi postawić na swoim - już przepadł w jej oczach.
— Moje Kochanie na fecie, Arek.
Reposted frommarysia marysia viaehh ehh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl