Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

cocodreams
“Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza”

- Arkadiusz Jakubik
Reposted fromtimetolove timetolove

January 03 2013

cocodreams
5719 927b
Odmień swoje życie.
cocodreams
Nie kochaj mojej postaći z Twej wyobraźni. Kochaj mnie taką, jaka jestem, a będę stawać się lepsza.
— B. Rosiek
Reposted fromhole-love hole-love viamiaki miaki
cocodreams
9628 5aa3
Reposted fromrabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
9761 370e
Reposted fromrabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
9775 8f88
Reposted fromrabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
9934 f73d
Reposted fromrabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
0007 a837
Reposted fromrabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
2510 efc4
Reposted fromrabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
1997 c2b5
Reposted fromojkomena ojkomena viarabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
cocodreams
cocodreams
cocodreams
cocodreams
9765 b3bd
Reposted frommelodyjna melodyjna viarabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
0350 1cea
Reposted fromglowacukru glowacukru viarabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
2502 7707
Reposted frommancia mancia viamadinsane madinsane
cocodreams
9177 e1f2
Reposted fromunr-eal unr-eal viarabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
1520 a065
Reposted fromfelicka felicka viarabarbarowy rabarbarowy
cocodreams
4214 a699
Reposted fromtwarze twarze viamadinsane madinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl